REGULAMIN APARTAMENTY PASTERNIK 7

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI REZERWACJI
1. Domek/apartament wynajmowany jest na doby
2. Rezerwacja odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem: Apartamentypasternik7.eu , mailowo biuro@matone.pl,
 telefonicznie: 606-660-939, 537-282-106 lub booking.com
 3. Potwierdzenie rezerwacji domku/apartamentu następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 1/3 wartości pobytu. Od momentu wstępnej rezerwacji oczekujemy na wpłatę zadatku 1 dzień. Jeśli w tym czasie Gość nie dokona wpłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana. Zadatek jest bezzwrotny.
 4. Pobyt w domku/apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest zaanonsować swój przyjazd i wyjazd min. 30 minut wcześniej
 5. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11:00 oraz zakwaterowania przed godziną 15:00 należy uzgodnić z właścicielem Apartamentu pod nr tel.: 606-660-939, 537-282-106
 6. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Apartamenty Pasternik 7 do godz. 21:00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu.
 7. Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel Apartamentów ma prawo wymówić domek/apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 10. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi
 11. Gość „Apartamenty Pasternik 7” zobowiązany jest uregulować należność za pobyt w momencie przekazania kluczy do domku/ apartamentu – w dniu przyjazdu. Płatności przyjmowane są w gotówce.
 12. Goście w dniu przyjazdu otrzymują klucze do domku/apartamentu o, które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. W przypadku zgubienia/ kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 100zł.
 ZWIERZĘTA DOMOWE
13. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z właścicielem Apartamentów. Obsługa ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas trzymane muszą być na smyczy. Wymagane jest sprzątanie za zwierzęciem. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 14. Obowiązuje dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 30zł
RZECZY ZGUBIONE/ ZOSTAWIONE
15. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę Gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu Gościa z Apartamentu obsługa postąpi z rzeczami stosownie do obowiązujących przepisów o rzeczach zgubionych i znalezionych.  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/ apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku/apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 17. W domkach i apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zostanie obciążony kwotą 5000 zł.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Dodatkowe sprzątanie domku/apartamentu na życzenie w trakcie pobytu Gości jest płatne : 50 zł. Dodatkowa wymiana ręczników w domku/ apartamencie również związana jest z opłatą: 15 zł/ komplet/ osobę (ręcznik duży), wymiana pościeli 15 zł/łóżko
 19. Po opuszczeniu domku/apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domków/ apartamentów (ręczniki, koce, poduszki, urządzenia,).
 20. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku/apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 21. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej
 22. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Promocje nie działają wstecz.
 23. Wcześniejszy wyjazd gości z przyczyn niezależnych od właściciela Apartamentów nie uprawnia Gości do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 24. Faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane droga mailową na wskazany adres.
 25. Obsługa serwisowa w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności Gości w apartamencie.
 26. Właściciel Apartamentów nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuteria, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym