BALIA – WAŻNE INFORMACJE

Na terenie obiektu znajduje się SAUNA FIŃSKA oraz BALIA, aby z niej skorzystać należy do godziny 16:00 danego dnia pod nr tel. 606 660 0939 lub 537 282 106 umówić godzinę przyjścia, abyśmy mieli czas na jej przygotowanie.
Sauna czynna jest w godzinach 16:00 do 21:00.


Regulamin korzystania z balii

 1. Balia jest integralną częścią obiektu „Apartamenty Pasternik 7“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.
  Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.
 4. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 1. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  obiektu, „Apartamenty Pasternik 7“  nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przed wejściem do balii należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie,
 1. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 2. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 3. Po rozpaleniu w piecu balii Goście zobowiązani są do pilnowania pieca – do dokładania drewna aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody (ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się podgrzewania wody do temperatury od 35 do 42 stopni C). Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2- 7 godzin.
 4. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!
 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpwoniedzaialnosći za rzeczy uszkodzone w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz pozostawione wbrew regulaminowi na piecu Bali